Συνδεση...

Κάντε την εγγραφή σας στον ιστότοπό μας και εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας για μια δωρεάν επίδειξη των δυνατοτήτων του VoIPStar στο χώρο σας.ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ

Θα αλλάζατε το Τ/Κ σας για ένα VoIP...
 
Υπηρεσίες PDF Εκτύπωση E-mail

network

 

H εταιρεία TECHNOLOGICAL EXPLORERS που εγκαθιστά τα τηλεφωνικά κέντρα VoIPStar μπορεί και προσφέρει υπηρεσίες που καλύπτουν όλες τις τεχνολογικές ανάγκες της εταιρείας σας. Αναλυτικότερα για τις υπηρεσίες αλλά και για την εταιρεία γενικότερα, μπορείτε να ενημερωθείτε στον ιστότοπό της www.technoex.gr.

 


 

Συγκεκριμένα για τα τηλεφωνικά κέντρα VoIPStar οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι οι εξής:

Πριν την Υλοποίηση:

  • Μελέτη του χώρου εγκατάστασης από έμπειρο τεχνικό.
  • Ανάλυση των αναγκών σας και συμβουλές για καλυψή τους με στόχο τη μείωση του κόστους των επικοινωνιών.
  • Τελική τεχνική και οικονομική προσφορά.
Κατά την Υλοποίηση: 
  • Εγκατάσταση νέου δικτύου ή αναβάθμιση του υπάρχοντος. (Αν κριθεί απαραίτητο)
  • Παραμετροποίηση δικτυακού υλικού και Internet.
  • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση τηλεφωνικού κέντρου και συσκευών. services
  • Εκπαίδευση προσωπικού στις λειτουργίες του τηλεφωνικού κέντρου. 
  • Τέλος, παράδοση μετά από έλεγχο καλής λειτουργίας του συστήματος μαζί με τον υπεύθυνο της εταιρείας σας.
Μετά την Υλοποίηση: 
  • Συνεχής υποστήριξη βάσει συμβολαίου συντήρησης.
  • Μελέτες για τυχόν επεκτάσεις ή αναβαθμίσεις.

After all, universities, ecology, the cost of living, economic advantages are actually significant. But, our health is really significant. There are various diseases when family prefer purchase medicaments from the WEB. Let's find answers to your most great questions about the question. For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given before surgery. After all, treats emergency soul rhythm problems. There are drugs intended only for them. Many consumers ask about cialis free sample. How you can read thorough info about cialis com free trial? At times folk need medications to resolve sexual health problem. Orgasm problems can often indicate health problems in other area. A medicinal review found that more than 14 percent of patients taking Bupropion had sexual health problems. Causes of sexual disfunction include psychological problems, such as melancholia. Chronic disease, some medications, and scar tissue in the penis can also cause erectile disfunction. Before purchasing Cialis or other treatment, speak to your soundness care vocational if you are allergic to it. Talk to your druggist any changes in libido you have experimental. We hope that the info here answers some of your questions, but please contact dispenser if you want to know more. Our staff are friendly, and they will not be surprised by anything you ask

Share