Συνδεση...

Κάντε την εγγραφή σας στον ιστότοπό μας και εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας για μια δωρεάν επίδειξη των δυνατοτήτων του VoIPStar στο χώρο σας.ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ

Θα αλλάζατε το Τ/Κ σας για ένα VoIP...
 
Τί είναι το VoIPStar; PDF Εκτύπωση E-mail

Το τηλεφωνικό μας κέντρο VoIPStar είναι μια ολοκληρωμένη τηλεπικοινωνιακή πλατφόρμα που εκμεταλλεύvoipstar_basicεται τη δικτυακή υποδομή των Η/Υ για τη μετάδοση της φωνής, βασιζόμενο στο Asterisk, ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο προσεκτικά ώστε να παρέχει τη μέγιστη ευελιξία. Στο λογισμικό αυτό έχουν καθοριστεί συγκεκριμένα υποσυστήματα γύρω από ένα κεντρικό σύστημα PBX (Private Branch Exchange Switch / Τηλεφωνικό Κέντρο). Αυτά τα υποσυστήματα επιτρέπουν στο τηλεφωνικό κέντρο να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε υλικό και τεχνολογία που είναι διαθέσιμα τώρα ή στο μέλλον καθώς διενεργεί τις βασικές του λειτουργίες, συνδέοντας υλικό και εφαρμογές. Έτσι επιτρέπεται η ανοικτή ανάπτυξη εφαρμογών για την κάλυψη νέων ή μοναδικών αναγκών και περιστάσεων. Η αρθρωματική μορφή είναι αυτή που δίνει στο Asterisk τη δυνατότητα να διασυνδέει με ενιαίο και διαφανή τρόπο, τόσο το υπάρχον υλικό τηλεφωνικής διασύνδεσης, όσο και τις σύγχρονες ανερχόμενες τεχνολογίες Packet Voice. Η ικανότητα φόρτωσης αρθρωμάτων επιτρέπει στο Asterisk να υποστηρίζει τα εξαιρετικά συμπυκνωμένα codec που είναι απαραίτητα για τις τεχνολογίες Packet Voice μέσω συνδέσεων περιορισμένου εύρους ζώνης (όπως οι συνδέσεις μέσω τηλεφωνικού Modem), ενώ ταυτόχρονα μπορεί να αποδίδει υψηλή ποιότητα ήχου με μικρότερο βαθμό συμπίεσης σε συνδέσεις μεγαλύτερου εύρους (όπως οι συνδέσεις ADSL).

After all, universities, ecology, the cost of living, economic advantages are actually significant. But, our soundness is really significant. There are various diseases when family prefer purchase medicaments from the WEB. Let's find answers to your most great questions about the matter. For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given before surgery. After all, treats emergency heart rhythm problems. There are drugs intended only for them. Many consumers ask about cialis free sample. How you can read thorough data about cialis com free trial? At times people need medications to resolve sexual health problem. Orgasm problems can often indicate health problems in other area. A medical review found that more than 14 percent of patients taking Bupropion had sexual heartiness problems. Causes of sexual dysfunction include psychological problems, such as depression. Chronic disease, some medications, and scar tissue in the penis can also cause erectile disfunction. Before purchasing Cialis or other medication, speak to your soundness care occupational if you are allergic to it. Talk to your pharmacist any changes in libido you have experienced. We hope that the information here answers some of your questions, but please contact pharmacist if you want to know more. Our staff are friendly, and they will not be surprised by anything you ask

Share